مهاجر

پرندگان مهاجر زشهر ما رفتند دریغ و درد ندانم که تاکجا رفتند

چه تلخ محاکمه می شوند پاییز و زمستان
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:


 
خدایا خسته ام از این همه نامردمی
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: